Restart Talentscan: hét instrument voor een snel compleet beeld

Inzicht in talent, leerbaarheid, drijfveren en competenties

De Restart Talentscan is hét instrument om bij elk activeringstraject in te zetten. Of het nu gaat om praktisch opgeleiden of mensen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen. Met één instrument heeft u als loopbaanprofessional snel overzicht in talent, leerbaarheid, interesses, drijfveren, welbevinden en competenties.

Als loopbaanprofessional wilt u elke kandidaat in korte tijd bewegen naar (vrijwilligers)werk. Daarvoor is het noodzakelijk iemand snel goed te leren kennen. Wat zijn iemands talenten, wensen en mogelijkheden? De Restart Talentscan geeft u in één tool antwoord op al deze vragen. Zo kunt u sámen met uw kandidaat ‘de puzzel’ naar een passend toekomstperspectief leggen.

Het Talentpaspoort geeft direct input voor gesprek Het Talentpaspoort geeft direct input voor gesprek

Waarom de Restart Talentscan

 • Cultuurarm en ontwikkeld door gedragswetenschappers
 • Concreet startpunt voor activerings- of werktraject
 • Gericht op praktisch gekwalificeerden en mensen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen
 • Beschikbaar in o.a. het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks of Tigrinya
 • Begrijpelijk, visueel sterk en pragmatisch
 • Direct in gesprek met de kort en krachtige output op één A4.
 • Stimuleert sterk het denken in mogelijkheden
 • Compleet instrument voor duurzame inzetbaarheid

Voor wie is de Restart Talentscan?

 • Gemeentes
 • Leerwerkbedrijven
 • Re-integratie bureaus
 • Uitzendbureaus
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Reclassering
 • Zorg- en welzijnsorganisaties
 • Organisaties betrokken bij ‘nieuwe Nederlanders’
 • Bedrijven met uitvoerend personeel
 • Organisaties die jongeren naar werk of opleiding begeleiden

Zo werkt de Restart Talentscan

Professional stelt de Talentscan samen

Professional stelt de Talentscan samen

Loopbaanprofessional zet eenvoudig de meest passende Talentscan klaar.

Kandidaat maakt de Talentscan

Kandidaat maakt de Talentscan

De kandidaat kiest de taal waarin de Talentscan toont: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks of Tigrinya en maakt deze.

Direct resultaat in het Talentpaspoort

Direct resultaat in het Talentpaspoort

Na het afronden van de Talentscan is het Talentpaspoort direct beschikbaar.

Voorbeeld Talentpaspoort

Talentpaspoort

Sluiten
Talentpaspoort
 1. 1. Talenten en uitdagingen

  Waar blinkt iemand in uit? Dit is als het ware iemands onderscheidende vermogen. In welke rol of functie kan iemand zijn talenten gebruiken, waardoor hij in zijn kracht staat? Uiteraard is het ook belangrijk om hierbij rekening te houden met iemands uitdagingen, welke rollen of functies zijn minder passend? Waar krijg je energie van en wat kost je juist energie?

 2. 2. Drijfveren

  Waar komt iemand zijn bed voor uit? Wat vindt iemand belangrijk in zijn werk? Kunnen de drijfveren wel gevonden worden in het gewenste werkgebied?

 3. 3. Werkgebieden

  De kandidaat stelt zijn top 5 van favoriete werkgebieden samen. De kandidaat wordt daarmee gestimuleerd zelf al alternatieven te bedenken naast mogelijke favoriete opties. Passen de cognitieve mogelijkheden, talenten, uitdagingen en drijfveren binnen het gewenste én mogelijke werkgebied?

 4. 4. Competenties

  Dit is ontwikkelingsgerichte informatie; hoe beoordeelt de kandidaat zelf zijn werkgerichte competenties en hoe wordt dit beoordeeld door een werkbegeleider of coach? Interessante informatie voor evaluaties of het stellen van leerdoelen.

 5. 5. Taalbegrip

  De scan is in verschillende talen beschikbaar, maar dit onderdeel is specifiek opgenomen om de kennis van de Nederlandse taal in te schatten. Kunnen werkinstructies begrepen worden of is taal een obstakel? Bij het kiezen van passend werk, is het belangrijk om te weten of taal een belemmering vormt of dat er vanuit het profiel werkzaamheden gezocht moeten worden waar taal minder relevant is. Ook kan er juist bewust gekozen worden voor een taalcursus.

 6. 6. Leerbaarheid

  Deze resultaten geven tezamen een inschatting over iemands leerbaarheid? Kan iemand dingen onthouden, informatie vlot verwerken en logisch redeneren? Koppel deze informatie aan iemands ambities en werkgebieden om de haalbaarheid van de wensen in te schatten en eventueel aan te passen.

 7. 7. Welbevinden

  Hoe voelt iemand zich op dit moment? Welbevinden heeft grote invloed op motivatie en commitment aan werk. Daarom kan een casus onderdeel van de voorbespreking zijn.

Desgewenst kunnen we een casus met u voorbespreken.
Neem daarvoor contact op via talentscan@usgrestart.nl

Zo ziet de Restart Talentscan er uit

Om een indruk te krijgen, ziet u van elk onderdeel van de scan hiernaast een aantal voorbeeldvragen. Gebruik de pijlen om een aantal schermen te bekijken. De Talentscan is zowel op een tablet als een PC af te nemen. De gehele Talentscan duurt 40 minuten. U kunt zelf beslissen om een kleinere selectie te maken, wanneer dat passend is bij uw vraag.

Leuk om zo eens over jezelf na te denken, het voelde helemaal niet als een test!

Voordelen voor loopbaanprofessionals

 • Met één instrument uw kandidaat compleet in beeld
 • Basis voor duurzame matching van kandidaat aan (vrijwilligers)werk
 • Groepsgewijze en modulaire afname eenvoudig
 • In minder tijd en gesprekken meer doelgerichte informatie
 • Ook inzicht in kandidaten die minder goed Nederlands spreken en/of praktisch opgeleiden
 • Direct resultaat inzien en downloaden na afronding scan
 • Positieve insteek, kijken naar mogelijkheden samen met ‘al geactiveerde’ kandidaat

Voordelen voor kandidaten

 • Kort, duidelijk en afwisselend
 • Begrijpelijke output in Talentpaspoort op één A4
 • Talentscan is eenvoudig te maken op tablet of PC
 • Zelf regie op taalkeuze voor de Talentscan (o.a. Arabisch)
 • Op ongedwongen wijze gestimuleerd na te denken over eigen toekomst
 • Maken van de Talentscan wordt als positief en leuk ervaren!
Het is belangrijk om iemands drijfveren mee te nemen in een traject naar werk en te bespreken waar iemand energie van krijgt en wat juist energie kost. Dit voorkomt een hoop uitval en mismatches.
Christianne van de Beek
Christianne van de Beek
Als we iemands leerbaarheid koppelen aan ambities en werkgebieden kunnen we de haalbaarheid van de wensen inschatten en eventueel helpen alternatieven te kiezen.
Margriet van der Heijden
Margriet van der Heijden

De Restart Talentscan in 1 minuut

Het is nu makkelijker om samen met de medewerker richting te bepalen

Contact

Stuur voor meer informatie of een vrijblijvende demo een email naar talentscan@usgrestart.nl of bel ons: Christianne van de Beek via 06 2520 6621 en Margriet van der Heijden via 06 2122 0905.
Email Restart Meer Restart

Over Restart

Restart levert diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de inclusieve arbeidsmarkt. Denk hierbij aan outplacement, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering. Maar ook helpt Restart bij (het voorkomen van) een reorganisatie, vergrijzing, verhoogd ziekteverzuim of te weinig (interne) mobiliteit. Meer weten over Restart? Bezoek onze website.